Dieter Krämer

depuis 1999

   exposition permanente au MDC   (Walter-Friedrich-Haus),  Robert-Rössle-Strasse 10, 13125 Berlin

depuis 2000

   exposition permanente en commun à la
   Haus des Verband Forschender Arzneimittelhersteller,  Hausvoigteiplatz 13, 10117 Berlin

25.10. - 17.11.2002

  exposition du groupe TERRA: "terra incognita",  Atelier Terra, Seumestr.25, 10245 Berlin
  heures d´ouverture:  sa 15 ŕ 18 h   di 16 ŕ 18 h

 

 

3retour